Tin chuyển nhượng Newcastle: Barcelona đề xuất trao đổi người Brazil LỚN

Trong tin tức chuyển nhượng Newcastle hôm nay – Barcelona chuẩn bị đề xuất một thỏa thuận hoán đổi LỚN người Brazil, cập nhật về Anthony Gordon và hơn thế nữa. Để xem tin tức chuyển nhượng Newcastle ngày hôm qua, hãy nhấp vào đây. Tin chuyển nhượng Newcastle – Barcelona sẵn sàng đề xuất…

Đọc thêm