Lý Vĩnh

Chelsea đã làm một hoặc hai ân huệ cho Tottenham Hotspur trong người quản lý

Kế tiếp1 của 2Bài trước Sử dụng ← → (mũi tên) để duyệt Với thông tin rằng Chelsea cuối cùng có thể đã thuê Mauricio Pochettino làm huấn luyện viên trưởng thường trực của họ, The Blues có thể đã dành cho Tottenham Hotspur một hoặc thậm chí có thể là hai. Đã trải qua…

Đọc thêm